Loading color scheme

Boren en Honen

Als blijkt dat een cilinderwand beschadigd is, wordt door middel van boren de wand opgeboord. Na het fijnboren is een nabewerking nodig in de vorm van honen. Dit betekent dat de grove sporen van boren worden weggeslepen. Er wordt bovendien een bepaalde structuur in de cilinderwand gebracht om een juist evenwicht te verkrijgen tussen minimaal olieverbruik en minimale slijtage van de zuigerveren.